Vykonávame tieto právne služby:


 • občianske, obchodné, pracovné a rodinné právo - právne poradenstvo, vypracovanie právnych stanovísk a zmlúv, zastupovanie pred súdom aj v exekučnom konaní
 • obchodný register – právo obchodných spoločností (zakladanie a zmeny), podávanie návrhov elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom
 • katastrálne konanie – vypracovanie zmlúv na prevody nehnuteľností a zastupovanie pred katastrálnymi úradmi

 

 

JUDr. Jana Ivánová
advokát


 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, denná forma magisterské štúdium (2000)
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta – rigorózna skúška (2003)
 • advokát (2004)
 • jazykové znalosti - angličtina
   
 • Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 2115
 • advokat@ivanova.sk
 • 0903 503 574

 

 

 

 

Adresa kancelárie:

JUDr. Jana Ivánová - advokát, Sklenárova 10, 821 09 Bratislava

 

Fakturačné údaje:

IČO: 37 906 313 , DIČ: 1070976533

Účet: SK1311110000001460916006/1111, BIC: UNCRSKBX